Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Фирма „ДОСКОВ” ООД  е строителна компания, създадена през 2006 г., която наследява опита и традициите на фирми, заети в областта на строителството от 1990г, чиито основоположник е днешният собственик и управител на дружеството. Амбициите на фирмата са да задоволи непрекъснато нарастващите изисквания на клиентите за професионализъм и качество.

 „ДОСКОВ” ООД  работи с екип от високо квалифицирани специалисти - интелигентни и енергични хора, доказали качествата си в практиката.

 Екипът ни е подготвен да поема отговорност, с цел да постигне възможно най-добрите резултати в своята сфера, следвайки приципите на работа на фирмата. Специализирани знания, ангажираност и познаване на пазара са основните предпоставки за нашия успех.

Във фирма „ДОСКОВ” ООД работят утвърдени специалисти в строителството. Към настоящият момент персонала във фирмата наброява над 40 души, като включва: инженери, технически ръководители, строителни работници, монтажници, заварчици, хидроизолаторчици, водопроводчици и електротехници. Компанията пооощрява екипния подход и професионализма в работата на всички нива.

Фирма „ДОСКОВ” ООД отчита, че поддържането на доверието и вярата  на служителите, клиентите и другите хора, с които има работа е изключително важно за постоянното развитие и успех на фирмата. Ние възнамеряваме да заслужим това доверие, като поведението ни съответства на нормите, заложени в нашите принципи. Тези принципи служат добре на „ДОСКОВ” ООД в течение на годините. Отговорност на ръководството е да гарантира, че всички служители познават тези принципи и се държат в съответствие с настоящeто

Фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2008 за управление на качеството, OHSAS 18001:2007 за здравословни и безопасни условия на труд и ISO 14001:2004 за опазване на околната среда. Имаме  сключен договор за медицинско обслужване със служба по трудова медицина.

Фирмата е член на Камарата на строителите и е вписана в Централен професионален регистър на строителя.

# ПЪРВА ГРУПА: строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, ал. 1 от ПРВВЦПРС

# ТРЕТА ГРУПА: строежи от енергийната инфраструктура, съгласно чл. 5, ал. 1 от ПРВВЦПРС;

# ЧЕТВЪРТА ГРУПА: строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехни-ческото строителство и опазването на околната среда съгласно чл. 5, ал. 1 от ПРВВЦПРС.

 

 

Content Image

Георги Кирилов Досков

Управител

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.